انجمن علمی


کانال تلگرامی انجمن علمی مهندسی عمران

 

 اینستاگرام انجمن علمی مهندسی عمران

خلاصه ای از کارکرد انجمن علمی بخش مهندسی کامپیوتر:

1- برگزاری آموزشی PLT و کاربرد آن در مهندسی عمران

2- برگزاری کارگاه آموزشی مدلسازی آزمایشگاه هیدرولیک جریان منحول ریزشی

3- بازدید از شرکت بتن سازان

4- بازدید از شرکت بتن سازه

5- بازدید از کارخانه ساخت قطعات سگمنتال

6- بازدید از محل ساخت گنبد امام حسین (ع)

7- بازدید از مجتمع مس سرچشمه

8- برگزاری نشست های تخصصی رشته عمران

9- شرکت در اولین همایش ملی تخصصی زلزله در بم

10- شرکت در مسابقات علمی کشوری دیوار خاک مسلح

11- برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزارMATLAB