دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 291 نتیجه
از 15
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارتعاشات تصادفی 9022022 3 کارشناسی ارشد 01 محمدجواد فدائی فتح آبادی 1400/03/31 (09:30 - 11:30)
آزمایشگاه مکانیک سنگ 9022011 1 کارشناسی ارشد 01 محمدحسین باقری پور نامشخص
الاستودینامیک 9022021 3 کارشناسی ارشد 01 صالح حمزه جواران 1400/03/27 (07:30 - 09:30)
تحلیل خطر در حمل و نقل 4022078 3 کارشناسی ارشد 01 رضا جلال کمالی 1400/03/26 (15:30 - 17:30)
تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب (دو) 9022005 3 کارشناسی ارشد 01 مسعود رضا حسامی کرمانی 1400/03/31 (13:30 - 15:30)
تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب (دو) 9022005 3 کارشناسی ارشد 02 مسعود رضا حسامی کرمانی 1400/03/31 (13:30 - 15:30)
دینامیک سازه های پیشرفته 9022015 3 کارشناسی ارشد 01 عیسی سلاجقه 1400/04/03 (07:30 - 09:30)
طراحی پل 9022042 3 کارشناسی ارشد 01 رضا رهگذر 1400/03/29 (15:30 - 17:30)
مکانیک سنگ پیشرفته 9022006 2 کارشناسی ارشد 01 محمدحسین باقری پور 1400/04/01 (09:30 - 11:30)
ریاضیات عالی مهندسی 4022801 3 کارشناسی ارشد 01 محمدجواد فدائی فتح آبادی 1400/03/31 (07:30 - 09:30)
اجزا محدود پیشرفته(غیر خطی) 9022051 3 کارشناسی ارشد 01 محمدمحسن توفیق | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1400/03/29 (07:30 - 09:30)
طرح هندسی راه پیشرفته 4022103 3 کارشناسی ارشد 01 نوید ندیمی | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/06 (11:30 - 13:30)
آب های زیرزمینی پیشرفته 9022056 3 کارشناسی ارشد 01 مهناز قائینی حصاروئیه 1400/03/27 (09:30 - 11:30)
سازه های فولادی پیشرفته 4022069 3 کارشناسی ارشد 01 حامد صفاری 1400/03/26 (09:30 - 11:30)
مهندسی ترافیک پیشرفته 4022101 3 کارشناسی ارشد 01 سید صابر ناصرعلوی 1400/04/01 (07:30 - 09:30)
ازمایشگاه تکنولوژی بتن 1426435 1 کارشناسی بخش مهندسی عمران 01 رضا رهگذر نامشخص
تکنولوژی بتن 1426031 2 کارشناسی بخش مهندسی عمران 01 رضا رهگذر 1400/04/03 (11:30 - 13:30)
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 1426001 2 کارشناسی بخش مهندسی عمران 01 سیدمرتضی مرندی | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1400/03/27 (11:30 - 13:30)
روشهای اجرای ساختمان 1426033 2 کارشناسی بخش مهندسی عمران 01 رضا رهگذر | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) 1400/03/29 (13:30 - 15:30)
طراحی، ساخت و نگهداری سیستم های مهندسی عمران و محیط زیست 1426045 3 کارشناسی ارشد بخش مهندسی عمران 01 نوید ندیمی 1400/03/30 (07:30 - 09:30)
نمایش 1 - 20 از 291 نتیجه
از 15