فرم ها و آیین نامه ها


فایل ها و فرم ها


فایل و فرم های اعضای هیئت علمی


 • برای مشاهده نکاتی که اعضای هیئت علمی هنگام تکمیل فرم ترفیع سالیانه باید رعایت کنند اینجا کلیک کنید.


فایل و فرم های دوره دکتری

فرم انتخاب واحد دانشجویان دکترا(WORD)

فایل توزیع پایان نامه دکتری(pdf)

فرم تسویه دکتری(word)

مراحل فرم فارغ التحصیلی دکتری(word)

 

 

فرم ها
فرم انتخاب استاد راهنما  و استاد مشاور و موضوع رساله(پروپوزال)(فایل WORD)
فرم امتحان جامع(فایل WORD)
فرم  گزارش پیشرفت تحصیلی(فایل WORD)(فایل PDF)
فرم تایید رساله/پایان نامه و درخواست دفاعیه نهایی(فایل WORD)
فرم تقاضای فراغت از تحصیل( فرم داخلی بخش مربوطه)(فایل WORD)
فرم اطلاعات شخصی دانشجویان متقاضی فرصت مطالعاتی (فایل PDF)
فرم ثبت و توصیف پایان نامه (فایل WORD)
فرم وضعیت تحصیلی دانشجویان دکترای بورسیه دانشگاه های وزارت علوم(فایل WORD)
فرم توزیع رساله (فایل PDF)
فرم گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی برای جلسات دفاع (فایلWORD )
فرم مجوز دفاع رساله دکتری(فایل PDF)(فایلWORD)
فرم تایید مقالات مستخرج از رساله دانشجویان دکتری (فایل WORD)
فرم و شیوه نامه حمایت از رساله (فایل WORD)(فایلPDF)

نگارش رساله دکتری(فایل WORD)،پیوست فایل (WORD)،فرمت جلد(فایل WORD)،راهنمای فهرست نویسی(فایل ZIP)،فرمتCD(فایل PDF)،نحوه چاپ(فایل WORD)
معیارهای تعیین نمره رساله دکتری (فایل PDF)

آیین نامه ها
آیین نامه دکترا(مورخ 89/9/8) (فایل PDF)
آیین نامه آموزشی دوره دکتری ورودی های سال 1395 به بعد (فایل.ِPDF)
شیوه نامه اجرایی آئین نامه دوره دکتری سال 95 به بعد(فایل PDF)
آیین نامه استفاده از پژوهانه (فایل PDF)
آیین نامه اجرایی دوره دکتری (فایل PDF)
آیین نامه حمایت و نظارت بر پایان نامه های دکتری متقاضی حمایت مالی (فایل PDF)
روند تصویب پروپوزالهای دکتری (فایل PDF)
دستورالعمل ثبت و ارسال پروپوزال های دکتری در سیستم گلستان(فایل WORD)
ورود پروپوزال های دکتری در سیستم گلستان مطابق کد ثبت نامی(فایل PDF)
آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر (فایل PDF)
دستورالعمل حمایت از رساله دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (فایل PDF)
دستورالعمل تنظیم و نگارش پایان نامه ها و رساله ها (فایل PDF) (فایلWORD)
راهنمای آموزشی  (فایل PDF)

سایر فایل ها
​مراحل دفاع از پایان نامه/رساله(فایل WORD)
مراحل تایید تقاضا فارغ التحصیلی(فایل WORD)
نکات هنگام تحویل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به معاونت دانشکده.(فایلPDF)
پرسش های متداول(فایل PDF)


فایل و فرم های دوره کارشناسی ارشد


 •  دروس سازه            (فایل PDF)         

 •  دروس راه و ترابری   (فایل PDF)

 •  دروس ژئوتکنیک       (فایل PDF)   

 • فرم توزیع پایان نامه   (فایل pdf)

 • فرم ارزیابی پایان نامه دانشجویان ارشد 96 به بعد(PDF)

 • نکاتی پیرامون تحویل پایان نامه(فایل pdf)

 • فرم تسویه کارشناسی ارشد(word)

 • مراحل فرم فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد(word)

 • پیشنهاد طرح تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد(پروپوزال)(​​​فایل WORD​​​​​)
  فرم وضعیت پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد(فایل WORD)
  فرم تایید رساله/پایان نامه و درخواست دفاعیه نهایی(فایل WORD)
  فرم تقاضای دفاع از پایان نامه (فرم داخلی بخش مربوطه)(فایل WORD)
  فرم تقاضای فراغت از تحصیل (فرم داخلی بخش مربوطه)(فایل WORD)
  فرم وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد(فایل WORD)
  فرم ثبت و توصیف پایان نامه(فایل WORD)
  فرم توزیع پایان نامه(فایل PDF)
  فرم گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی برای دفاع (فایل WORD)
  فرمهای حمایت از پایان نامه (فایل WORD)
  فرم صورتجلسه دفاع دانشجویان ارشد(WORD)


 • آیین نامه ها
  آیین نامه دوره کارشناسی ارشد(فایل PDF)
  آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (جدید)(فایل PDF)
  شیوه نامه اجرایی دروه کارشناسی ارشد از ابتدای سال تحصیلی 96-95(شیوه نامه اجرایی کارشناسی ارشداز ابتدای سال 95-96.pdf)
  )آیین نامه استعداد درخشان(فایل PDF)
  آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر (فایل PDF)
  دستورالعمل تنظیم و نگارش پایان نامه ها (فایل PDF) (فایل WORD)
  شیوه نامه پشتیبانی و حمایت مالی از پایان نامه ها (/شیوه نامه پشتیبانی وحمایت مالی.pdf (فرم 1 WORD))(فرم2)
  راهنمای آموزشی (فایل PDF) (فایل PDF)
  نمره مقالات پایان نامه کارشناسی ارشد (فایل PDF)

  سایر فایل ها
  ​مراحل دفاع از پایان نامه/رساله(فایل WORD)
  مراحل تایید تقاضا فارغ التحصیلی(فایل WORD)
  پرسش های متداول(فایل PDF)
  ​فایل تدوین و نگارش پایان نامه(فایل WORD)
  فرمت روی سی دی پایان نامه ها (فایل PDF) (فایلRAR )
  توضیحات سی دی (فایل PDF)
  فرمت جلد پایان نامه ها (فایل WORD)
  راهنمای فهرست نویسی (فایلZIP)
  لوگوی دانشگاه (فایل WORD)
  نکات هنگام تحویل پایان نامه به معاونت آموزشی دانشکده /هنگام تحویل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به معاونت دانشکده.pdf

 • فرم ارزیابی محصولات پایان نامه کارشناسی ارشد (فایل WORD)

 •  


 


چارت انتخاب واحد (فایل pdf)

فرم تسویه دوره کارشناسی(word)

مراحل فرم فارغ التحصیلی کارشناسی(word)

فایل ها و فرم های دوره کارشناسی

فرم ها
فرم انتخاب درس خودخوان(فایل excel)

آیین نامه ها
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی های سال91 به بعد(فایل PDF)
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ( فایل.pdf)
نکاتی که دانشجویان بایستی هنگام کارآموزی به آن توجه نمایند(فایل PDF)
دستورالعمل و راهنمای کارآموزی 1396(فایل Zip)

سایر فایل ها
مراحل تایید تقاضا فارغ التحصیلی(فایل WORD)