لیست کارشناسان بخش مهندسی عمران

در صورت تماس از خارج شهر کرمان با پیش شماره 034 تماس حاصل فرمایید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن
فریبا بخشی پور مسئول دفتر بخش مهندسی عمران 33220054
یدالله قطب الدینی مسئول سایت کارشناسی و ارشد بخش مهندسی عمران و کارشناس آزمایشگاه سازهای های هیدرولیکی و هیدرولیک کارشناسی 31322564
علیرضا حسنی سعدی کارشناس آزمایشگاه های تکنولوژی بتن و تکنولوژی پیشرفته بتن و کف سخت و سازه -
حسن زاهدی فر کارشناس آزمایشگاه نقشه کشی و نقشه برداری 31322570
امیر صابر ماهانی کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک و مسئول برنامه ریزی بخش 33322572