انجام مراحل فارغ التحصیلی در دوره کرونا

<<انجام مراحل فارغ التحصیلی در دوره کرونا>>

1- انجام اصلاحات پایان نامه برمبنای نظر هیات داوران

  1. موارد زیر به ایمیل بخش ارسال گردد. در صورت ناقص بودن مدارک هیچ اقدامی از طرف بخش انجام نمیشود.                                                                             civil_dept@uk.ac.ir

الف) فایل نهایی الکترونیکی پایان نامه اصلاح شده

ب) کلیه مستندات موجود، جهت ثبت امتیاز در فرم ارزیابی محصولات پایان نامه (نمونه فرم آن در بورد و سایت بخش موجود است)

ج)پرکردن فرم (ج) و فرم تائید مقالات علمی ,  وفرم ارزیابی محصولات پایان نامه براساس اطلاعات پایان نامه و مقاله احتمالی

3- انجام توسط بخش: ثبت امضاء های الکترونیکی فرم ارزیابی محصولات پایان نامه و فرم صورتجلسه دفاع وفرم ج و فرم تایید مقالات وثبت و تائید نمره توسط استاد راهنما

4- انجام توسط بخش: اطلاع به دانشجو جهت پیگیری بندهای 5 و 6  وایمیل فرم (ج) وتائید مقالات کامل شده به دانشجو جهت صحافی پایان نامه

5- دانشجو موظف است با بررسی اطلاعات جامع دانشجو وحصول اطمینان از ثبت و قفل نمره از طریق پیشخوان خدمت درخواست فارغ التحصیلی نماید.

6- حضور دانشجو با حفظ کامل پروتکل های بهداشتی و تحویل:

الف) 2 نسخه پایان نامه صحافی شده  که شامل فرم (ج) و تائید مقالات می باشدبر اساس آخرین فرمت دانشگاه موجود درسایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ب) پرینت شده مستندات قسمت (ب) بند 2

ج) 2 عدد سی دی پایان نامه لیبل دار داخل قاب شیشه ای

د) فرم توزیع پایان نامه (موجود در سایت بخش)

ه) فرم تاییدیه ایران داک که با کد 2 شروع می شود

و) فرم تسویه حساب بخش (موجود در سایت بخش)

7- انجام توسط بخش: بررسی و ارسال پایان نامه از طریق پستچی دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه و تائید فارغ التحصیلی توسط رئیس بخش

8- انجام توسط پستچی دانشکده: برگشت پایان نامه از تحصیلات تکمیلی

9- انجام توسط بخش: اطلاع به دانشجو جهت پیگیری بند 10

10- حضور دانشجو با حفظ کامل پروتکل های بهداشتی جهت دریافت پایان نامه بررسی شده توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انجام اصلاحات احتمالی و تکمیل نمودن فرم توزیع پایان نامه و تحویل دادن آن توسط شخص دانشجو به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

  • قابل ذکر است دانشجویان پردیس تا مرحله 5 در بخش مهندسی عمران انجام می شود و مابقی کارها توسط دانشگاه پردیس انجام می شود.

 

                                                                                                    موفق باشید

                                                                                                      بخشی پور

                                                                                  مسئول دفتر بخش مهندسی عمران