قابل توجه دانشجویان جدید الورود

 

 

پذیرفته شده گرامی ورود شما را به دانشکده فنی ومهندسی خوش آمد می گوییم.

برای دریافت اطلاعات کامل روی تصویر کلیک نمایید