قابل توجه نودانشجویان دکتری تخصصی سال 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان

جهت پذیرش غیر حضوری از سه شنبه 6 آبانماه 99 تا پایان وقت اداری چهارشنبه 7 آبانماه 99 به سامانه جامع آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان به آدرس edu.uk.ac.ir مراجعه نمائید.

پذیرش و تحویل مدارک بصورت حضوری ان‌شالله پس از اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا و ایجاد شرایط حضور در دانشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.